Tuotekehitystä Ely-hankkeen avulla

Olemme toteuttaneet tuotekehityshankkeen osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 –
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Vastaanottamallamme tuella on kehitetty kolmea uutta palvelua, joiden avulla voimme toteuttaa yhä laajemmin asiakkaidemme videomarkkinointia.

Hankkeen nimi: Uusien videotuotantopalveluiden kehityshanke
Hankkeen aika: 1.8.2023 – 30.4.2024

Hankkeen ja siitä syntyvien uusien palveluiden avulla Karun toteuttamat videotuotannot voivat palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Olemme kehittäneet muun muassa palveluita videoiden levitykseen ja brändien visuaalisen ilmeen yhtenäisyyteen liittyen.

Palveluiden ytimessä on kustannustehokkaammat tuotteet, joiden avulla asiakkaamme saavat enemmän irti satsauksestaan videotuotantoon. Palvelut otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana.